Кои сме ние
"ИМСТИ" ЕООД
Фирмата е основана през 2002 г. и е правоприемник на ЕТ "ШАНС - Христо Христов", осъществявала дейност през периода 1992-2002 г. Собственик и управител е Христо Атанасов Христов. През първите години от създаването си фирмата работи в областта на строителството като подизпълнител при изграждането на заводи, обекти от хранително-вкусовата промишленост, почивни станции и извършването на строително-ремонтни работи. Благодарение на постоянно инвестиране в технологично обновление, собствена механизация и оборудване, модернизация на съществуващата база и непрекъснато повишаване квалификацията на персонала от 1995 г. фирмата се утвърждава като основен изпълнител в региона и цялата страна на много строителни обекти от техническата инфраструктура - главно водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения. През годините на нейното съществуване са осигурени значителни финансови и кадрови ресурси за развитие и разширяване на основните дейности. Днес дружеството е специализирано в: Изграждане на водопроводни мрежи и съоръжения; Изграждане на канализационни мрежи и съоръжения; Изграждане на газопроводни и паропроводни мрежи и съоръжения; Изграждане на телекомуникационни мрежи и съоръжения; Изграждане на нови сгради. Ремонт на съществуващи сгради, текущи и основни ремонти. Обновяване по програма за енергийна ефективност. Политиката на "ИМСТИ" ЕООД е насочена към строителство на обекти с високо качество в съответствие с изискванията на своите клиенти и към внедряване на нови технологии и високопроизводителни машини в производството. От м.01.2008г. “ИМСТИ” ЕООД има регистрация в Централния професионален регистър на строителя и има право да извършва строителство за 4 групи строежи. През 2012г."ИМСТИ" ЕООД спечели проект по ОП "Развитие на човешките ресурси", схема "Безопасен труд". Проектът стартира на 01.10.2012г. и е в процес на изпълнение. „ИМСТИ“ ЕООД е сертифицирана в съответствие с изискванията на стандарти за: Система за управление на качеството ISO 9001:2015; Система за управление на околна среда ISO 14001:2015; Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007.
За Нас Изпълнени проекти Контакти
Copyright © Imsti.net. All rights reserved. Designed by ATKOM EOOД