Сертификати
Награди за постигнати добри резултати в годините от 2007 до 2016г
Сертификат за одобрение на Системата за управление на качеството на "ИМСТИ" ЕООД в съответствие със Стандарт BS EN ISO 9001:2015
Сертификат за одобрение на Системата за управление на околна среда на "ИМСТИ" ЕООД в съответствие със Стандарт BS EN ISO 14001:2015
Сертификат за одобрение на Системата за здравословни и безопасни условия на труд на "ИМСТИ" ЕООД в съответствие с BS OHSAS 18001:2007
I-ва награда " Колоната на Омуртаг" за 2016г за строежи от "Благоустройствената инфраструктура"
Грамота за постигнати добри резултати в изпълнение на строежи от "Благоустройствената инфраструктура" 2015г
I-ва награда " Колоната на Омуртаг" за 2014г Строежи от "Благоустройствената инфраструктура"
I-ва награда " Колоната на Омуртаг" за 2013г Група "Благоустройство и хидротехническо строителство"
III-та награда " Колоната на Омуртаг" за 2012г Секция "Благоустройство и хидротехническо строителство"
II-ра награда " Колоната на Омуртаг" за 2011г Секция "Хидротехническо строителство"
I-ва награда " Колоната на Омуртаг" за 2010г Секция "Хидротехническо строителство"
I-ва награда " Колоната на Омуртаг" за 2009г Секция "Хидротехническо строителство"
Сертификат за качество в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2000
Сертификат за "най-добра строителна практика" в категорията средни предприятия със "Сребърен приз".
“Колоната на Омуртаг” – 2006г.
Сертификат за "най-добра строителна практика" в категорията средни предприятия със "Златен приз".
Сертификат за "най-добра строителна практика" в категорията средни предприятия със "Златен приз".
Златен приз за най-добра строителна практика.
Сертификат за "най-добра строителна практика" в категорията средни предприятия със "Сребърен приз".
Сребърен приз за най-добра строителна практика.
За Нас Изпълнени проекти Контакти
Copyright © Imsti.net. All rights reserved. Designed by ATKOM EOOД